COMMERCIEEL BEHEER

Zonder huurder rendeert uw vastgoed niet. Het is dan ook erg belangrijk om te weten wat er leeft onder uw huurders. Door goede contacten te onderhouden met deze gebruikers, weten wij wat ze willen en kunnen wij u adviseren op welke manier een huurrelatie duurzaam kan worden uitgebouwd. Daarmee kunnen we actief voorkomen dat uw huurders op zoek gaan naar een andere locatie.

Mocht u onverhoopt toch met leegstand worden geconfronteerd, begeleiden wij voor u het verhuurtraject. Heen Vastgoedbeheer zorgt ervoor dat het object actief in de markt wordt gezet en houdt nauwlettend in de gaten wat de reacties van kandidaten zijn. In overleg met u wordt bepaald op welke manier we een mogelijke nieuwe huurder kunnen bedienen zodat het voor beide partijen een uitgangspunt voor een nieuwe maar duurzame relatie is.

HOE WIJ DE DINGEN DOEN

Natuurlijk claimen wij dat we dingen anders doen dan anderen. Het zou vreemd zijn als we dat niet zouden doen, maar onze bestaande opdrachtgevers zullen deze claim zonder enige aarzeling onderschrijven. We zijn niet alleen dichtbij, maar staan in letterlijke zin ook echt dichterbij. Schouder aan schouder. Verbindend waar nodig en overbruggend als dat moet. We hebben een duidelijke lange termijn visie voor ogen voor zowel opdachtgevers als de huurders die van hen huren. Als een soort van 'smeermiddel' zorgen wij ervoor dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat, dat zorgt voor een perfecte balans. Objectief en onafhankelijk. We bewegen ons dan ook als een onpartijdige scheidsrechter over het speelveld om partiijen in alle eerlijkheid te kunnen adviseren of soms te corrigeren.

Maar we zijn meer dan dat. Veel meer. We acteren vanuit een jeugdig enthousiasme pro-actief. Kijken vooruit en denken aan de toekomst. Wat kan variëren van korte termijn objectieven - zoals onderhoud of contractstukken - tot lange termijn doelstellingen als het gaat over de samenstelling van vatsgoedportefueilles of mogelijke participaties in vastgoedprojecten.

In de breedste zin van het woord kan u op ons bouwen. Altijd.      

"ALS EEN SOORT VAN 'SMEERMIDDEL' ZORGEN WIJ ERVOOR DAT ER EEN NATUURLIJK EVENWICHT ONTSTAAT EN DAARMEE PERFECTE BALANS VAN UW PORTEFEUILLE"