TECHNISCH BEHEER

Onderhoud is een belangrijke schakel in een goede relatie tussen huurder en verhuurder en levert daarmee een onmisbaar aandeel in het rendement van onroerend goed. Daarnaast zorgt goed onderhoud voor een langere levensduur van het vastgoed. Heen Vastgoedbeheer zorgt voor planmatig en structureel onderhoud aan uw objecten, ziet toe op de uitvoering, controleert de facturen en bewaakt de garanties. 

Natuurlijk kan er altijd iets misgaan en kunnen er defecten of schades optreden. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Door ons uitgebreide netwerk van professionals, kunnen wij zorgen voor een adequate reactie en een spoedig herstel. Mocht het nodig zijn, schakelen we ook uw verzekering in.

HOW WE DO IT

Samen met u kijken we vooruit. Zo tonen we in een meerjarenoverzicht welk onderhoud te verwachten is maar kijken we ook naar de noodzakelijke maatregelen om uw onroerend goed te verduurzamen. 

PROBLEMEN ZIJN ER OM OPGELOST TE WORDEN. 
SNEL, ACCURAAT EN NAAR VOLLE TEVREDENHEID 
VAN ZOWEL HUURDERS ALS VERHUURDERS.